Rada školy

Školská rada podle § 168 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 1. se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. podílí se na řešeni závažných stížností
 7. projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
 8. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 9. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství

Výsledky voleb 2021

Výsledky voleb do školské rady, které se konaly dne 25. srpna 2021 v ZŠ Starý Jičín.

Volby zástupců pedagogických pracovníků:

Voleb se zúčastnilo 27 pedagogických pracovníků (93,1%).
Platné byly všechny hlasovací lístky.

Za své zástupce ve školské radě pedagogičtí pracovníci zvolili:
Mgr. Radku Demovou (předsedkyně školské rady)
Mgr. Libora Petráše

Volby zástupců rodičů:
Na základě mimořádné situace jsme oslovili rodiče, kteří do školské rady zvolili:
Mgr. Evu Merhoutovou Kolenovskou (místopředsedkyně školské rady)
pana Pavla Vahalíka

Podrobný výsledek voleb je k dispozici u předsedy volební komise.

Ve Starém Jičíně dne 25. 8. 2021

Mgr. Roman Horut, předseda volební komise

Obecní úřad jako zřizovatel potvrdil jako členy školské rady:
Ing. Tomáše Kovařčíka
paní Zuzanu Segeťovou Rosovou

logo

Adresa školy

Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace
Starý Jičín 126, 742 31
IČO: 70982023
Datová schránka: 9famspz
Tel.: 556 752 571
E-mail: skola@zssj.cz

Časy zvonění

 1. 7:45 - 8:30
 2. 8:40 - 9:25
 3. 9:45 - 10:30
 4. 10:40 - 11:25
 5. 11:35 - 12:20
 6. 12:30 - 13:15
 7. 13:45 - 14:30
 8. 14:35 - 15:20

Kontakty

Ředitel školy Mgr. Roman Horut
roman.horut@zssj.cz (556 752 571)
Školní jídelna (556 752 556)
veronika.hubova@zssj.cz
Školní družina (556 720 954)
jana.urbanova@zssj.cz