Historie školy

Na Starém Jičíně byla škola znovu zřízena už roku 1685. Tehdy koupili Starojičané chatrč u starého hřbitova, zbořili ji, na jejím místě postavili dřevěnou školu. Roku 1721 byla na témž místě vystavena škola z tvrdého materiálu, k níž byla roku 1731 přistavěna světnice pro učitele.

Škola měla jednu velkou třídu (učírnu), síň, kuchyň, dvě světnice pro učitele a sklep. Učírnu a jednu světnici učitelovu byli povinni udržovat v dobrém stavu farníci, druhou světnici měla na starost vrchnost.

K vytápění učírny dávala vrchnost deset sáhů dříví, které musely bezplatně přivážet přiškolené obce Vlčnov, Jičina, Kojetín a Janovice.

Jednotřídní a dvojtřídní škola

Starojická škola byla původně jednotřídní, roku 1867 byla rozšířena na dvojtřídní. Pro nedostatek místa byla druhá třída umístěna v hraběcím zámku, jejž roku 1724 vystavěl pod kostelem rytíř z Dannhausenu. Tam bylo také zřízeno obydlí pro podučitele.

Do školy v té době docházelo celkem 184 žáků ze Starého Jičína, Jičiny, Vlčnova a Kojetína. Počet dětí se však po vydání školských zákonů značně zvýšil, bylo proto nutno pomýšlet na zřízení trojtřídní školy.

Vznik trojtřídní školy

Otázka nové školy byla stále projednávána, až nakonec bylo dohodnuto, že obce Starý Jičín, Vlčnov, Jičina a Kojetín odkoupí od hraběte zámek a upraví jej na novou školu, v níž by byly umístěny všechny tři třídy. Stalo se tak roku 1875. Zámek byl zakoupen za 2 500 zlatých a během roku nákladem 6505 zlatých přestavěn na školu. Bývalý zámek, pěkná baroková stavba s dvojitým schodištěm, jejíž průčelí bylo zdobeno ve výklencích sochami, byl neporozuměním tehdejších činitelů přestavěn na dnešní strohou podobu.

Dřevěná škola

Školní rok 1950/1951 byl do jisté míry pro střední školu historickým. Po dlouhých a složitých jednáních byla povolena stavba nové dřevěné budovy jako provizoria. Podmínka, že výstavba bude dokončena v prosinci roku 1950, byla takřka nesplnitelná, avšak společným úsilím rodičů, učitelů i žáků a pracovnímu nadšení byly pozemní práce zahájeny již 16.9.1950 a 6.ledna 1951 se začalo v dřevěné budově vyučovat.

I když nebylo splněno přání celého Starojicka, tj. postavení zděné moderní budovy, bylo toto prozatímní řešení dobré už jen tím, že dalo škole dostatek učeben a místa pro školní sbírky.

Dnešní škola

Školní rok 1970/1971 začal významnou událostí. V neděli 29. září 1970 se konala pro Starý Jičín a okolí velká slavnost-položení základních kamenů ke stavbě nové školy.

Na slavnostní zahájení kromě četných významných hostů byli pozváni všichni učitelé, kteří na Starém Jičíně působili.

6. října 1970 byla výstavba nové školy zahájena. 15. března 1971 byla dokončena hrubá stavba. Přes veškeré potíže s plynulou výstavbou v dalším období byl dodržen termín dokončení výstavby školního areálu k 1.9.1973. Tímto datem bylo v nové škole zahájeno vyučování.

logo

Adresa školy

Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace
Starý Jičín 126, 742 31
IČO: 70982023
Datová schránka: 9famspz
Tel.: 556 752 571
E-mail: skola@zssj.cz

Časy zvonění

  1. 7:45 - 8:30
  2. 8:40 - 9:25
  3. 9:45 - 10:30
  4. 10:40 - 11:25
  5. 11:35 - 12:20
  6. 12:30 - 13:15
  7. 13:45 - 14:30
  8. 14:35 - 15:20

Kontakty

Ředitel školy Mgr. Roman Horut
roman.horut@zssj.cz (556 752 571)
Školní jídelna (556 752 556)
veronika.hubova@zssj.cz
Školní družina (556 720 954)
jana.urbanova@zssj.cz