Informace o nás

ZŠ Starý Jičín je úplnou základní školou s devíti ročníky. Ve školním roce 2023/2024 máme na škole 18 tříd (10 tříd prvního stupně a 8 tříd druhého stupně), které navštěvuje celkem 376 žáků. Ve škole působí 25 stálých pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky školní družiny a 4 asistentky pedagoga. Škola se může pyšnit vynikajícími sportovními i vědomostními úspěchy našich žáků, díky kterým se již několik let řadíme mezi nejlepší vesnické školy. Na základní škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu - Škola pro všechny, zpracovaného podle RVP ZV.

Priority školy:

 • podpora využívání moderních technologií ve výuce
 • podpora rozvoje pohybových dovedností, sportovní výchovy a vedení žáků ke zdravému životnímu stylu
 • rozvoj estetického cítění žáků a jejich aktivního zapojování do výtvarné tvorby
 • podpora ochrany životního prostředí
 • rozvoj komunikační dovednosti v cizích jazycích
 • podpora zahraniční spolupráce
 • harmonický rozvoj a přátelská atmosféra ve škole
 • podpora mimoškolních aktivit a kroužků

Pravidelně pořádáme pro žáky kulturní a sportovní akce:

 • soutěž o nejlepšího sportovce a nejsportovnější třídu
 • podzimní a jarní sběr papíru 
 • Den otevřených dveří 
 • Mikulášská nadílka 
 • maškarní ples
 • lyžařské výcviky na I. i II. stupni 
 • Vánoční laťka 
 • florbalový maraton 
 • škola v přírodě
 • sportovní turnaje

Základní informace

 • Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace
 • Adresa: Starý Jičín 126, 742 31 Starý Jičín
 • Ředitel: Mgr. Roman Horut
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • Zřizovatel: Obec Starý Jičín
 • IČO: 70982023, IZO: 102244502
 • č. ú.: 1772437389/0800
 • č. ú. školní jídelny: 0100038751/0800

Sponzoři školy

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme naši školu s cílem poskytnout našim žákům moderní a interaktivní prostředí pro vzdělávání. V současné době se děti setkávají s technologiemi již od útlého věku a je důležité přizpůsobit vzdělávání tomuto trendu. Snažíme se tedy využívat moderní technologie a digitální nástroje pro zlepšení procesů výuky a zvýšení efektivity vzdělávání.

No conflicts
Colors

Žákovský parlament

Žákovský parlament je důležitým orgánem naší školy, který umožňuje žákům zapojit se do řízení školy a vyjádřit své názory na důležitá témata. Je to skupina žáků, kteří jsou voleni ze svých tříd a zastupují žáky na různých úrovních rozhodování.

logo

Adresa školy

Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace
Starý Jičín 126, 742 31
IČO: 70982023
Datová schránka: 9famspz
Tel.: 556 752 571
E-mail: skola@zssj.cz

Časy zvonění

 1. 7:45 - 8:30
 2. 8:40 - 9:25
 3. 9:45 - 10:30
 4. 10:40 - 11:25
 5. 11:35 - 12:20
 6. 12:30 - 13:15
 7. 13:45 - 14:30
 8. 14:35 - 15:20

Kontakty

Ředitel školy Mgr. Roman Horut
roman.horut@zssj.cz (556 752 571)
Školní jídelna (556 752 556)
veronika.hubova@zssj.cz
Školní družina (556 720 954)
jana.urbanova@zssj.cz