Výchovný poradce

Mgr. Eva Dutková

Konzultační hodiny: vždy po předchozí domluvě

tel.: 556 720 953, 776 705 352
e-mail: eva.dutkova@zssj.cz

Náplň práce výchovného poradce:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků

 • Individuální poradenství k volbě povolání (ve spolupráci s třídním učitelem) 
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem) 
 • Informace ohledně přípravy na profesní orientaci 
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • Zajištění besed a exkurzí pro žáky 
 • Pomoc s vyplňováním přihlášek 
 • Vydávání zápisových lístků

2. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb

 • Konzultace, odesílání žádostí o odborná vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru 
 • Realizace závěrů a doporučení z vyšetření, vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů 
 • Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a talentovanými žáky

3. Spolupráce s poradnami, s informačním poradenským střediskem úřadu práce, s referátem sociálního odboru, s policií, spolupráce s lékaři

4. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, zakládání dokumentace

logo

Adresa školy

Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace
Starý Jičín 126, 742 31
IČO: 70982023
Datová schránka: 9famspz
Tel.: 556 752 571
E-mail: skola@zssj.cz

Časy zvonění

 1. 7:45 - 8:30
 2. 8:40 - 9:25
 3. 9:45 - 10:30
 4. 10:40 - 11:25
 5. 11:35 - 12:20
 6. 12:30 - 13:15
 7. 13:45 - 14:30
 8. 14:35 - 15:20

Kontakty

Ředitel školy Mgr. Roman Horut
roman.horut@zssj.cz (556 752 571)
Školní jídelna (556 752 556)
veronika.hubova@zssj.cz
Školní družina (556 720 954)
jana.urbanova@zssj.cz