Směrnice ke klasifikačnímu řádu

Upřesnění podmínek pro udělování výchovných opatření

1. Napomenutí třídního učitele

2. Důtka třídního učitele

Navrhuje a řeší třídní učitel:
 • zapomínání: žák může zapomenout maximálně 15 pomůcek nebo domácích úkolů za čtvrtletí 
 • drobné kázeňské přestupky 
 • vyrušování v hodinách 
 • poškození majetku školy (učebnice, ztráta učebnic) 
 • pozdní příchody na vyučování 
 • nepřezouvání se

3. Druhý stupeň z chování

Řeší pedagogická rada:
 • opakované narušování chodu hodin, způsobující zaostávání probíraného učiva za učebním plánem
 • závažné zničení majetku školy 
 • kouření v areálu školy 
 • opakovaná hrubost, poškození majetku jiného žáka 
 • peněžní krádeže a krádeže cennějších věcí (šperk, mobil, oblečení apod.) 
 • opakované drobné krádeže 
 • vulgární chování vůči učiteli nebo jiné dospělé osobě v budově školy 
 • neomluvené hodiny do 2 dnů (3-12 hodin) 
 • použití a manipulace s nebezpečnými věcmi pro zdraví ve škole 
 • zjištěné užívání drog včetně marihuany 
 • šikana – poškozování věcí druhého, vyhrožování násilím 
 • opakované používání mobilního telefonu při vyučování

4. Třetí stupeň z chování

Řeší pedagogická rada:
 • úmyslné poškození školní budovy (okna, fasáda, střecha) 
 • opakované kouření v areálu školy 
 • hrubost s ublížením na zdraví 
 • opakované krádeže po udělení 2. stupně 
 • opakované vulgární chování vůči učiteli nebo jiné dospělé osobě v budově školy a poškozování jejich majetku 
 • opakované záškoláctví – neomluvené hodiny nad 2 dny (nad 12 hodin) 
 • poranění druhé osoby způsobené nebezpečnými věcmi 
 • opakované zjištěné užívání drog 
 • šikana – vymáhání peněz a služeb, ponižování druhého, snižování důstojnosti druhého 
 • distribuce drog - přinesení alkoholu do školy nebo na školní akci 
 • konzumace alkoholu ve škole nebo na školní akci 
 • odcizení školní dokumentace (včetně klasifikačních materiálů), její zatajování nebo zničení

Projednala pedagogická rada dne 31. 8. 2021.

logo

Adresa školy

Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace
Starý Jičín 126, 742 31
IČO: 70982023
Datová schránka: 9famspz
Tel.: 556 752 571
E-mail: skola@zssj.cz

Časy zvonění

 1. 7:45 - 8:30
 2. 8:40 - 9:25
 3. 9:45 - 10:30
 4. 10:40 - 11:25
 5. 11:35 - 12:20
 6. 12:30 - 13:15
 7. 13:45 - 14:30
 8. 14:35 - 15:20

Kontakty

Ředitel školy Mgr. Roman Horut
roman.horut@zssj.cz (556 752 571)
Školní jídelna (556 752 556)
veronika.hubova@zssj.cz
Školní družina (556 720 954)
jana.urbanova@zssj.cz